Дистанционно обучение

 

 

Писмените работи във вид на снимка или файл в Word можете да изпращате на e-mail:         

ou70distance@abv.bg

 или се свържете с класните си ръководители и учители по Viber

Уважаеми ученици, моля спазвайте сроковете за изпращане на писмените си работи!

 

За учениците от първи клас:

18.05.-29.05.2020r.- отвори този файл

 

За учениците от втори клас:    

18.05.-22.05.2020г.- отвори този файл

26.05-29.05.2020г.-отвори този файл

 

За учениците от трети клас:   

11.05-29.05.2020r - отвори този файл

Постоянни задачи:

Български език и литература:  Четене на глас по 30 минути всеки ден

Математика: Учете наизуст таблиците за умножение и деление до 10.

 Музика: отворете този файл

За учениците от четвърти клас: тук

 Музика: тук

За учениците от 5, 6 , 7 клас:

12.03.2020г.Български език и литература:

5 клас - Да бъдат изработени проектите за празници по двойки, както са им възложени от учителя. 

18.03.2020г. - тук

6 клас - Сбит преразказ на трета глава от " Принцът и просякът"         17.03.2020г.- 1част и 2част

7 клас - Да се научи наизуст стихотворението "Българският език"        23-27.2020г.- отвори тук

18.03.2020г.- 1част    2 част

Писмен отговор на въпрос: От кого и какво защитава българския език лирическият говорител?

 

12.03.2020г. Математика:                                            17.03.2020г. Физика 7клас

5 клас   тук                                  Направете проект на тема "Вредното влияние на шума". Обърнете внимание на:

6 клас   тук                                                                           1.Кои звукове са вредни за здравето на човека?

7 клас   тук                                                                           2.Източници на шумово замърсяване

                                                                                             3.Мерки за предпазване от вредното действие на шума

Човекът и природата

5 клас -     за 23.03.2020г.                                      Химия-7клас                         Биология - 7клас  за 23.03.2020г.

за 24.03.2020г.                                                        за24.04.2020г.                                      за 27.03.2020г.

за 27.03.2020г.

6 клас - за 23.03.2020г.       

за 24.03.2020г.                        

 за 27.03.2020г.

 Музика: 

 5клас     

6 клас     за 25.03.2020г.    за 27.03.2020г.

7 клас     за 25.03.2020г.                                                  

ПОСЛЕДНИ ОТ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА