Мярка "Без отсъствие"


Мярка "Без отсъствие"

На училище без отсъствие!

С работата си по този проект се стремим да осигурим редовното посещение на учебни занятия от всички ученици и превенция на отпадането от училище. Разнообразните форми на работа повишават мотивацията и са предпоставка за успех.

ПОСЛЕДНИ ОТ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  • Обявление Септември 23ти, 2020

    Свободно работно място за образователен медиатор

  • Заповед Септември 16ти, 2020

    Правила за действие в условията на COVID-19

  • Дистанционно обучение Март 12ти, 2020

    Дистанционно обучение