Мярка "Без отсъствие"


Мярка "Без отсъствие"

На училище без отсъствие!

С работата си по този проект се стремим да осигурим редовното посещение на учебни занятия от всички ученици и превенция на отпадането от училище. Разнообразните форми на работа повишават мотивацията и са предпоставка за успех.

ПОСЛЕДНИ ОТ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА